Joan Massagué, Pere Miquel Carreras i Isaac Moya, a la cuina del Restaurant Les Corones

Les Corones incorpora peixos de l’Estartit i l’Escala de pesca artesanal

Les Corones incorpora peixos de l’Estartit i l’Escala de pesca artesanal. Així amplia amb productes de molt alta qualitat a la seva oferta gastronòmica de peixos fets a la brasa. Amb la particularitat que es tracta de peixos de zones de pesca locals. Aquests peixos provenen d’Empesca’t, un projecte que vol valorar la pesca artesanal fet amb arts tradicionals que tenen un baix impacte. El peix el pesquen exclusivament de pescadors artesanals de l’Estartit i és comercialitzat i distribuït pels mateixos pescadors que formen part d’Empesca’t. A més, comercialitzen un seguit d’espècies de temporada sota aquesta marca de qualitat. La marca mpesca’t és certificada per l’associació d’Arts Menors de la Costa Brava.

Pesca artesanal amb arts tradicionals

La forma de treballar d’aquests pescadors artesanals segueix els requisits de bones pràctiques pesqueres. Això vol dir que es garanteix que l’impacte que es fa sobre el conjunt de l’espècie pescada és el menor possible. Això, a la vegada repercuteix en un impacte mínim, el menor possible, també per al seu entorn. I la pesca es fa amb arts tradicionals, que són les que millor poden garantir aquestes condicions. Per aquesta raó, també s’aconsegueixen uns peixos d’altíssima qualitat i de temporada.

Un preu just per als pescadors

Un dels objectius d’aquest projecte és garantir un preu just per al pescador artesanal. D’aquesta manera, quan es consumeix peix d’Empesca’t s’està col·laborant a mantenir un sistema de pesca artesanal i tradicional. Que, a més, és molt respectuós amb el medi ambient i altament sostenible i que afavoreix l’economia local. Igualment, s’aconsegueix difondre d’una manera molt directa la vida dels pescadors artesanals, els recursos marins i les espècies que tenim a l’abast segons la temporada.

Qualitat i sostenibilitat

Des del punt de vista de Les Corones, incorporar peixos de l’Estartit i l’Escala de pesca artesanal és millorar l’oferta del restaurant. Així es poden oferir als clients peixos locals d’altíssima qualitat, quan han tingut el mínim temps entre que es pesquen i que arriben a la cuina del restaurant. El fet que la pesca d’Empesca’t no és de gran volum, també garanteix que el peix arriba en òptimes condicions. I, afegit a tot això, va en la mateixa línia que els valors del nostre establiment i que els darrers anys hem pogut certificar gràcies a l’adscripció a la Carta Europea de Turisme Sostenible, a través del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

El pescador artesanal, Joan Massagué; el propietari del restaurant Les Corones, de l'Estartit, Pere Miquel Carreras i el pescador artesanal Isaac Moya, amb una mostra de peixos de l'Estartit.

Les Corones incorpora peixos de l’Estartit i l’Escala de pesca artesanal. El pescador artesanal, Joan Massagué; el propietari del restaurant Les Corones, de l’Estartit, Pere Miquel Carreras i el pescador artesanal Isaac Moya, amb una mostra de peixos de l’Estartit. Foto: Lluís Bruguera.